Harpic power plus tokmanni

Harpic | tokmanni.fi

Tuotemerkin Harpic tuotteet edulliseen hintaan Tokmannin verkkokaupasta. Toimitus 2–5 arkipäivää. Tutustu ja tilaa!

Power Plus | tokmanni.fi

Tuotemerkin Power Plus tuotteet edulliseen hintaan Tokmannin verkkokaupasta. Toimitus 2–5 arkipäivää. Tutustu ja tilaa!

WC-puhdistusaine Harpic 750 ml Active Fresh Citrus – Tokmanni

WC-puhdistusaine Harpic 750 ml Active Fresh Citrus | tokmanni.fi

WC-puhdistusaine Harpic 750 ml Active Fresh Citrus edulliseen hintaan Tokmannin verkkokaupasta. Toimitus 2–5 arkipäivää. Tutustu ja tilaa!

WC- ja kylpyhuoneen puhdistusaineet | tokmanni.fi

WC- ja kylpyhuoneen puhdistusaineet -tuotteet edulliseen hintaan Tokmannin verkkokaupasta. Toimitus 2–5 arkipäivää. Tutustu ja tilaa!

Harpic 750ml Power Plus Original WC-tehopuhdistaja – K-Ruoka

Harpic 750ml Power Plus Original WC-tehopuhdistaja. 2 kpl-30 %. Plussa-kortilla3,00.

Harpic Power Plus Original WC-tehopuhdistaja

Harpic Power Plus Original WC-tehopuhdistaja | Karkkainen.com verkkokauppa

Harpic Power Plus on tehokkain nestemäinen wc-puhdistusaine, joka puhdistaa perusteellisesti vesirajan ylä- ja alapuoliset pinnat.

Harpic Power Plus on tehokkain nestemäinen wc-puhdistusaine, joka puhdistaa perusteellisesti vesirajan ylä- ja alapuoliset pinnat. Tehokkaan koostumuksen ansiosta aine tuhoaa bakteerit wc-istuimen pinnasta sekä poistaa tehokkaasti kalkkeutumat ja tahrat. Näin wc-istuimestasi tulee perusteellisen puhdas.

 • Tehokkain Harpic-puhdistusaine
 • Tappaa 99,9% bakteereista
 • Puhdistaa vesirajan ylä- ja alapuolen
 • Poistaa kalkkia

VAARA. Varotoimet. Desinfioiva WC:n PUHDISTUSAINE. Sisältää Suolahappoa. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Voi syövyttää metalleja. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö/pakkaus alueellisten määräysten mukaisesti.

Harpic Power Plus är det mest effektiva flytande toalettrengöringsmedlet som noggrant rengör ytor över och under vattenlinjen. Tack vare sin effektiva sammansättning förstör ämnet bakterier från toalettsitsens yta och tar effektivt bort kalk och fläckar. På så sätt blir din toalettstol helt ren.

 • Den mest effektiva Harpic-rengöringen
 • Dödar 99,9% av bakterierna
 • Rengör toppen och botten av vattenlinjen
 • Tar bort kalkavlagringar

FEL. Förebyggande åtgärder. Desinfektionsmedel TOALETSRENGÖR. Innehåller saltsyra. Starkt frätande för huden och skadar ögonen. Kan korrodera metaller. Skadligt för vattenlevande organismer, skadliga långtidseffekter. Förvara utom räckhåll för barn. VID KEMISK FÖRTÄRING: Skölj munnen. Kräkning INTE. OM KEMIKALET HAR INANDAS: Flytta personen till frisk luft och håll den i en viloställning där andningen är lätt. VID KEMISK KONTAKT ÖGON: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om du kan göra det enkelt. Fortsätt skölja. Kontakta omedelbart ett GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Undvik utsläpp i miljön. Kassera innehåll/förpackning enligt regionala bestämmelser.

Harpic Power Plus is the most effective liquid toilet cleaner that thoroughly cleans surfaces above and below the waterline. Thanks to its effective composition, the substance destroys bacteria from the surface of the toilet seat and effectively removes limescale and stains. This way your toilet seat will be thoroughly clean.

 • The most effective Harpic cleaner
 • Kills 99.9% of bacteria
 • Cleans the top and bottom of the water line
 • Removes limescale

WRONG. Preventive measures. Disinfectant TOILET CLEANER. Contains Hydrochloric acid. Severely corrosive to the skin and damaging to the eyes. May corrode metals. Harmful to aquatic life, long-term adverse effects. Keep out of reach of children. IF CHEMICAL IS SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT vomit. IF THE CHEMICAL HAS BEEN INHALED: Move the person to fresh air and keep them in a resting position where breathing is easy. IF CHEMICAL CONTACTS EYES: Rinse thoroughly with water for several minutes. Remove contact lenses if you can do so easily. Continue rinsing. Contact a POISON CENTER or doctor immediately. Avoid release into the environment. Dispose of contents/packaging according to regional regulations.

Harpic 750ml Power Plus Original WC – S-kaupat

Harpic 750ml Power Plus Original WC | S-kaupat ruoan verkkokauppa

Harpic Power Plus on tehokkain nestemäinen wc-puhdistusaine, joka puhdistaa perusteellisesti vesirajan ylä- ja alapuoliset pinnat. Tehokkaan… Lue lisää.

Tilaa Harpic 750ml Power Plus Original WC ja muut ruokaostokset S-kaupoista nyt suoraan kotiovellesi toimitettuna.

voittaja putsaa sekä lian että kalkin – Asuminen – Ilta-Sanomat

Kuluttaja-lehti testasi pytynpuhdistusaineet: voittaja putsaa sekä lian että kalkin – Asuminen – Ilta-Sanomat

10.2.2021 — Puolueettomissa laboratorioissa tehdyn selvityksen voittaja on Harpic Power Plus Max 10 original -wc-putsari (pH 0,2), joka sai testissä …

Kuluttaja-lehden testissä oli mukana 16 wc-pesuainetta. Puhdistuskyvyissä oli isoja eroja.

WC-pytty puhtaaksi – – Suomi24 Keskustelut

Sellaista ei enää kaupoista löydy, on vain Harpic Power Plus. Onkohan tämä enää olenkaan sama aine vai onko käynyt vanhanaikaisesti ja tehoa on heikennetty?

Keywords: harpic power plus tokmanni